Home is not a place, it's a feeling!

Registratie

Ondergetekende verklaart opdracht te hebben gegeven aan BUREAU STANDING met in achtname van de van kracht zijnde Verordening op de Woning en kamerbureaus en de Woonruimteverorderening voor hem/haar te bemiddelen tot het verkrijgen van (een) voor hem/haar geschikte woonruimte, welke opdracht door Bureau Standing is aanvaard.

BUREAU STANDING spant zich in een zo groot mogelijk aantal adressen te verstrekken welk aantal echter wel afhankelijk is van het beschikbare aanbod.

Ondergetekende gaat akkoord met het inschijfgeld ten bedrage van € 25,- incl. BTW. Dit bedrag geldt per persoon per inschrijving.

  PERSOON 1

  Voornaam*

  Achternaam*

  Adres*

  Postcode*

  Woonplaats*

  Telefoon*

  E-mailadres*

  Geboortedatum*

  Beroep/studie*

  PERSOON 2

  Voornaam

  Achternaam

  Adres

  Postcode*

  Woonplaats*

  Telefoon

  E-mailadres

  Geboortedatum

  Beroep/studie*

  Ik wil graag

  Douche toilet delen

  Buitenruimte

  Beschrijving woonruimte

  Ingangsdatum*

   

  Max. huur/maand inclusief*

  Max. huur exclusief*

  Bruto maandinkomen*

  Welke wijk(en) wel/niet*

   


  Inschrijfgeld: € 25,- per persoon

  Borg:€ 115,- per inschrijving